Estetsko oblikovanje tela

‘’Dovedite svoj izgled do savršenstva’’ Estetsko oblikovanje tela predstavlja jedan od najsuptilnijih trenažnih programa u “PROFEX – Akademiji zdravog života”, a namenjen je ljudima kojima fizički izgled predstavlja jedan od faktora poslovnog uspeha ili ličnog zadovoljstva. Kao osnovna korisnička grupa ovog programa izdvajaju se osobe koje se bave manekenstvom, modelingom, glumom, novinarstvom, kao i svi oni koji na neki način žele da uvećaju ili umanje pojedine segmente svoga tela. Usko specifičnim trenažnim procedurama utičemo na definisanje telesnih kontura koje za krajnji cilj imaju elegantan izgled klijenta. Radimo i na preoblikovanju tela u konkretnu fizionomatsku formu – npr. za potrebe uloga na filmu. Asimetrija u veličini i izgledu između telesnih segmenata sa leve i desne strane čovekovog tela je česta pojava, koja može biti urođena ili stečena u toku života (predominantnim korišćenjem ili dugotrajnom imobilizacijom). Ciljanim tretmanom ova pojava može biti anulirana ili svedena na minimalne efekte. Do sada su program Estetskog oblikovanja tela koristile neke od najpoznatijih javnih ličnosti u našoj zemlji: Željko i Jovana Joksimović, Sanja Marinković, Jelena Tomašević, Ivan Bosiljčić, Adrijana Čortan, Olivera Kovečević i mnogi drugi.