U skladu potrebom za daljim unapređenjem usluga i proširenjem kapaciteta, PROFEX Akademija raspisuje konkurs za mesto trenera, sa mogućnošću zaposlenja u PROFEX Akademiji.

Pratite nas: