Prestruktuiranje tkiva

Program koji se nadovezuje na program redukcije telesne težine jeste prestruktuiranje tkiva. Izgled, odnosno forma koju telo poseduje ne mora imati u svojoj strukturi uvek očekivan odnos mišićnog, masnog, koštanog i drugih oblika tkiva. Slična forma ili izgled mogu se znatno razlikovati u svojoj strukturi. Cilj tretmana kojim se vrši prestruktuiranje tkiva je promena odnosa u količini različitih tipova tkiva, radi ostvarivanja normalnog balansa, koji pruža povoljan fiziološki odgovor. To praktično znači smanjenje obima tela za nekoliko centimetara, a da se pri tome značajno povećava udeo mišićne mase, pa i sama telesna masa. U ovim slučajevima dolazi do topljenja masti, izbacuje se višak vode iz unutar i van ćelijske tečnosti, a “suva” mišićna masa se povećava.

Detaljnije prestruktuiranje podrazumeva specifično vežbanje koje redukuje tip tkiva koji prevazilazi normalnu količinu, a u isto vreme stimuliše razvijanje onog tkiva koje je u tom slučaju u nedostatku. Različiti tipovi tkiva ljudskog organizma treba da su u određenom odnosu u kojem se jedino može očekivati izbalansiran, tj. zdrav fiziološki odgovor organizma.

Najčešći primer potrebe za prestruktuiranjem tkiva je kod onih osoba koje nisu prekomerno gojazne, a u isto vreme su delimično aktivne i nikako ne uspevaju da eliminišu višak masnog tkiva koje im stvara neprijatnost. Ravnoteža u odnosima različitih tipova tkiva kod ovakvih osoba je narušena. Cilj koji se u ovom slučaju nameće je sam po sebi logičan: smanjenje količine vezivnog i masnog, a povećenje količine mišićnog tkiva i optimizovanje prisutnosti vode u organima u kojima se po pravilu ona nagomilava.

Treba imati u vidu da je upravo kod ovih tretmana složenost problema koji se rešava na najvišem nivou, jer se treniranje mora pažljivo balansirati kako bi postignuti efekti bili u skladu sa gore pomenutim ciljevima. Vežbanje nije iste usmerenosti kao kod redukcije telesne težine ili sportske pripreme.

Povrh svega, treba obezbediti proces topljenja masti koji podrazumeva negativan energetski bilans (energetski manji unos hrane od potrošene energije u toku dana) i u isto vreme inicirati procese (uvećanja telesne mase) koji se prevashodno odnose na generisanje mišićnog tkiva u organizmu. Očigledna je složenost ovakvog procesa i iz tog razloga je neophodan veoma ozbiljan pristup radu, jer postoji rizik od neželjenih efekata u vidu narušavanja opšteg zdravstvenog stanja. „PROFEX – Akademija zdravog života” u svom timu ima stručnjake i naučnike koji, pod nadzorom profesora Ilića, mogu da izazovu i do najsitnijih detalja kontrolišu pomenute procese.

Prestruktuiranje tkiva podrazumeva i proces razvoja, uvećanja i kontrole rasta tkiva. Ovaj proces je naročito značajan u našem radu sa decom i adolescentima, i neizostavni je deo gotovo svih naših programa vežbanja. Proces podrazumeva narastanje tkiva i njegovu homogenizaciju.

Obraćamo posebnu pažnju na to da naši klijenti konzumiraju hranu koja zadovoljava potrebe narastanja isključivo mišićnog tkiva.

Selektivno uvećanje određenog dela tela čest je oblik rada naše Akademije i u skopu korekcije telesnih poremećaja, u slučajevima kada je neophodno detaljno tretirati ciljani deo tela, što se postiže upravo radom po ovim principu.