Redukcija telesne težine

Višak telesne mase, ostvaren uvećanom količinom masnog tkiva, ne predstavlja samo estetski problem već je faktor visokog rizika za nastajanje različitih metaboličkih i funkcionalnih poremećaja, čija je direktna posledica ugrožavanje čovekovog zdravlja pojavom raznih oboljenja i bolesti. Po poslednjim analizama Svetske zdravstvene organizacije preko 70% svetske populacije „pati“ od prekomerne telesne mase. S obzirom na to, jasno je koliki problem predstavlja nebriga ljudi o sopstvenom telu. Profesor Ilić je još pre dve decenije procenio u kom će se pravcu razvijati zdravlje i svest ljudi, te je razvio program redukcije telesne mase koji je jedinstven u svetu i stoprocentno delotvoran. Naročito smo ponosni na programe redukcije telesne mase kod dece i adolescenata, kod kojih u procesima rasta i razvoja važe potpuno drugačije zakonitosti funkcionisanja organizma nego kod odraslih osoba.

Optimalna telesna masa nije jednodimenzionalno posmatranje odnosa mase i visine. Osobe istih godina, pola i visine nemaju istu idealnu masu. Neophodno je u analize o optimalnoj telesnoj masi uvrstiti morfološke osobine, odnose različitih tipova tkiva, funkcionalni status organizma, morfotip (genetsku predisponiranost ka određenom odnosu različitih tipova tkiva) i mnogo drugih faktora. Osnovna karakteristika našeg rada na redukciji telesne mase jeste zapreminsko umanjenje segmenata tela na račun masnog tkiva. U toku celog procesa, vrše se kontinuirane promene telesne strukturе menjanjem količine i odnosa različitih tipova tkiva. Poseban akcenat je na umanjenju natkolenica i karličnog pojasa. Za razliku od drugih sličnih vežbovnih i dijetskih programa, program vežbanja i ishrane koje nudi „PROFEX – Akademija zdravog života” ne dovodi do dehidratacije i čuvenog „jo-jo” efekta. Sistematskim delovanjem na metabolizam, preko nekoliko različitih faktora, utiče se na brzo aktiviranje i maksimalno produžavanje trajanja lipolize (aktiviranja masti kao primarnog izvora energije u procesu vežbanja).

Profesor dr Duško Ilić u emisiji “Predvideti nepredvidivo” na temu gojaznosti:
Prvi deo:

Drugi deo:

Osnovno sredstvo rada je specifična tehnika brzog hoda koja je svetski priznata i patentirana od strane profesora Duška Ilića, a kao podrška poboljšanju neutralne komponente mišićnog tonusa i aktivnih struktura mišićnog tkiva koriste se i vežbe u parteru.

Program redukcije telesne mase odvija se u nekoliko sistematski povezanih etapa:

  • Priprema zglobova i lokomotornog aparata za vežbanje;
  • Topljenje masnih depoa;
  • Konzervacija idealnog stanja.

Priprema zglobova traje 14−20 dana. Serijama specifičnih vežbi sa optimalnim i individualno doziranim opterećenjem, i obavezno uz prilagođenu ishranu, koja se uspostavlja u ovoj fazi i prati kroz celokupan proces vežbanja, obezbedjuju se stabilni uslovi za rad.  U ovoj etapi, dešava se subjektivno najveća promena kod vežbača – stiče se osećaj moći, što se kasnije kanališe u vežbanje sa efikasnim topljenjem telesnih masti. Ovu fazu karakterišu razne propratne pojave, što je reakcija organizma na novi specifičan rad: bolovi, žiganja, trnjenja, krckanja u zglobovima… Ovakve manifestacije su fini pokazatelji aktivacije organizama.

Priprema zglobova je direktno vezana za povećanje elastičnosti i čvrstine tetivno-vezivnih struktura, čime se − uz povećanje sinovijalne produkcije (što utiče na „podmazivanje” zglobova), akumulaciju sedimenta hrskavica i veću kapilarnost tkiva − stvaraju uslovi za unapređenje statusa lokomotornog aparata čoveka.

Topljenje masnih depoa je faza u kojoj se telo već adaptiralo na vežbanja velikog obima i relativno visokog intenziteta. Magija treninga tada stupa na scenu: odnos ukupne količine rada i odmora, izbor vežbi, ukupan broj različitih vežbi u toku rada, brzina izvođenja pojedinačnih pokreta, ukupan broj serija određenih vežbi, ukupan broj ponavljanja u seriji, odnos ukupnog broja ponavljanja u seriji i odnos ukupnog broja ponavljanja tokom sesije vežbanja, izbor tipa pauze, odnos dužine pauze u odnosu na dužinu vežbanja, karakter pauze i izbor pauze određenog karaktera u odnosu na prethodnu vežbu itd.

Konzervacija predstavlja proces kojim se izazivaju plastične promene u određenim tkivima, tako da ona postaju otporna na započinjanje bilo kakvog deponovanja masti u organizmu. Zajedno sa telesnim promenama, već su se desile i neophodne psihičke promene u smislu usvajanja navika sto se tiče ishrane, fizičke aktivnosti i zdravstvene (telesne) higijene. Uz ovakav ozbiljan pristup vežbanju, ishrani i dnevnim navikama, redukovanje telesne mase u uslovima koji mi obezbeđujemo je izvesno.

Tokom sve tri opisane etape, odvija se još nekoliko značajnih procesa:

– Stvaranje i održavanje stabilne aerobne baze (mehanizma za dobijanje energije iz hrane bez stvaranja kiseoničkog duga, odnosno uz dovoljnu količinu kiseonika).

– Otklanjanje širokog spektra poremećaja metabolizma i efekata tzv. metaboličkog sindroma.

– Smirivanje, a potom i lečenje različitih poremećaja u procesima lučenja hormona, oboljenja sistema organa za varenje i sistema za gasnu razmenu.

– Otklanjanje disfunkcija u radu bubrega i bubrežnih čašica, koje, usled neadekvatne ishrane i unosa neodgovarajuće tečnosti, utiču na zadržavanje tečnosti u organizmu i stvaranje otoka (edema) i osećaja nadutosti. Otklanjanjem ovih problema, ne samo da se smanjuje količina tečnosti, a samim tim i masa tela, već se i direktno utiče na psihičko rasterećenje, smanjenje oticanja tela (naročito nogu) i čitav niz fizioloških i metaboličkih procesa.

– Podmlađivanje kože.

– Reponovanje koštanih okrajaka i lečenje zglobnih promena, čime se stvaraju pozitivni energetski bilansi pri radu lokomotornog aparata.

Kao posledica svih navedenih promena, dešavaju se promene i na psihološkom planu – vrši se fiziološki uticaj na rasterećenje nervnog sistema putem smanjenja količine tečnosti u organizmu, čime se utiče na neuro-vegetativni sistem i smanjenje nervoze usled regulacije pozitivnog i negativnog naelaktrisanja u prostoru unutar i van ćelija.

Pogledajte još:

Pozovite nas +381 11 312 14 24 // +381 64 643 50 81