Rehabilitaciono – terapeutski tretmani

Pod kontrolom celokupnog stručnog tima Akademije vrši se brzo i efikasno vraćanje tela na optimalan nivo funkcionisanja nakon povreda ili hiruških intervencija na lokomotornom aparatu. U „PROFEX – Akademiji zdravog života” tretiramo povrede mišićnog tkiva (distenziju, laceraciju, rupturu), zglobova (distorzije, luksacije itd.) i koštanog aparata (fisure i frakture).

Promene na lokomotornom aparatu mogu nastati ne samo kao posledica dejstva jednokratne intenzivne sile već i kao posledica hroničnih prenaprezanja, prinudnih položaja i degenerativnih promena, koje su često vezane za profesionalne deformacije. Mogu se ispoljiti kroz različite oblike artroza, spondiloze, kontraktura, entenzita, diskus hernija, abdominalnih hernija i sl.

Osnovna sredstva koja koristimo u prevenciji povreda i terapiji jesu pravilno dozirane i individualno usmerene vežbe, kao i različite tehnike istezanja mišića, dekompresije zglobova, rasterećenja i trakcija kičmenog stuba, u kombinaciji sa manuelnom masažom.