Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Programi

Rehabilitaciono – terapeutski tretmani

Posle povrede, pre ili posle hiruške intervencije na lokomotornom sistemu vršimo brzo i efikasno vraćanje tela na optimalan nivo funkcionisanja. Sve to pod kontrolom celokupnog stručnog tima naše Akademije. Problem sa narušenim statusom diskusa kičmenog stuba (diskus hernija) ili zgloba kolena je veoma čest. Gotovo svaki drugi muškarac i svaka treća osoba ženskog pola koja je ušla u PROFEX Akademiju imala je ovaj problem, što posle povrede što usled drugih uzroka. U „PROFEX – Akademiji zdravog života” tretiramo i povrede mišićnog tkiva (distenziju, laceraciju, rupturu), zglobova (distorzije, luksacije i sl.), koštanog aparata (fisure i frakture) itd.

Promene na lokomotornom aparatu mogu nastati ne samo kao posledica dejstva jednokratne intenzivne sile već i kao posledica hroničnih prenaprezanja, prinudnih položaja i degenerativnih promena, koje su često vezane za profesionalne deformacije. Mogu se ispoljiti kroz različite oblike artroza, spondiloze, kontraktura, entenzita, abdominalnih hernija i sl.

Osnovna sredstva koja koristimo u prevenciji povreda i terapiji jesu pravilno dozirane i individualno usmerene vežbe, kao i različite tehnike istezanja mišića, dekompresije zglobova, rasterećenja i trakcija kičmenog stuba, u kombinaciji sa našim novim savremeno opremljenim “Fizio Blokom” i fizikalnim procedurama: trakcionim krevetom, ultrazvukom, strujama, magnetom, laserom i manuelnim tretmanima pa na posletku i masažom.

Od 2020. godine posedujemo i najsavremeniju aparaturu za potrebe unapređenja mobilnosti tela i povećanja ispoljene sile pri izvođenju pokreta – izokinetički dinamometar kompanije Humac Norm. Više o tome pročitajte na ovom linku.

Rehabilitaciono - terapeutski tretmani
Rehabilitaciono - terapeutski tretmani
Rehabilitaciono - terapeutski tretmani