Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Programi za pojedince

Za svakog ponaosob kreiramo individualne, odnosno jedinstvene programe u skladu sa trenutno definisanim telesnim statusom, utvrđenim potrebama, problemima ili nekim drugim definisanim ciljem.

Vodimo Vas najednostavnijim, a naefikasnijim putem  zajedničkog ostvarenja postavljenih ciljeva.

 Fina preciznost naših trenažnih, terapeutskih, negujućih i ishrambenih procedura daje nam širok spektar mogućnosti sa aspekta telesnih transformacija i rešavanja mnogih telesnih koštano-zglobnih poremećaja i problema.

Svaki naš trener je tu da Vam pomogne  kako bi  cilj koji smo zajedno postavili,  postigli   maksimalno brzo. Treneri i svi u našem timu Vam konstantno daju podršku, pronalaze način da Vas uvek dodatno motivišu i  neće Vam dozvoliti da odustanete.

Mi u PROFEX Akademiji tokom vežbanja ne koristimo klasične tegove, mašine i sprave, ne sprovodimo grupne treninge ili univerzalne programe koje svako može primenjivati.

Tokom čitavog treninga i prilikom izvođenja svake vežbe ili kretnog zadatka vi ste u direktnom kontaktu sa trenerima koji Vas kroz čitav proces vode.

Svi u PROFEX-u  su Vam maksimalno posvećeni. Tu smo da Vas saslušamo, posavetujemo, podržimo ali i zajedničke uspehe.

Tokom izvođenja vežbi opterećenje vežbačima daju isključivo treneri jasno definisanom postavkom ruku i sopstvenog položaja tela (MDI metoda – Manual Dusko Ilic method), sa namerom da kontrolišemo svaki deo pokreta od početka do kraja, ujedno i vas učeći kontroli i bez ikakvih rizika od povreda i uz maksimalne trenažne efekte.

Važno je precizno izvoditi pokret i kretnje, efikasno vežbati i trenirati ali je možda i više važan oporavak i nega tela. Veliku pažnju u radu poklanjamo oporavku i nezi – primenjujemo specifične tehnike istezanja, dekompresije zglobova, retrahovanja kičmenih pršljanova, rasterećenja, masaža, a na kraju i posebne tehnike lediranja. Jedinstveno kreirani programi za svakog, kontrolišu se po vertikalnoj liniji od strane trenera, glavnih trenera, tima za dijagnostiku, kao i Milana Kojića koji zajedno sa Vama prati efikasnost sprovedenih procedura i tretmana sa ciljem konstantnog unapređenja I finog podešavanja kreiranog programa. Ceo sistem i svi procesi su pod budnom pratnjom  profesora Duška Ilića zahvaljujući našem informacionom sistemu koji pruža uvid u sveukupnost sprovedenih procedura na veoma očigledan I jednostavan način.

Ovakav individualni pristup klijentima korišćenjem MDI metoda rada, omogućuje velike uticaje u domenu snage, kardiorespiratorne izdržljivosti, mišićne izdržljivosti, balansa, agilnosti, mobilnosti, eksplozivnosti donjeg  i  gornjeg kinetičkog lanca, kao i integralno, stabilizaciju šema pokreta i motoričkih obrazaca

Mi radimo isključivo na osnovu dijagnostike i pravimo za svakog potpuno individualizovan plan rada i ishrane.Naši treneri su bezuslovno i kontinuirano prisutni uz svakog klijenta a benefit takvog pristupa se ogleda u tome da se edukuješ  kako da pravilno radiš vežbe (da bi izbegao/la povreede) i koje su vežbe najbolje da bi postigao/la ciljeve koje želiš (ako je tvoj cilj da ojačaš stomačne i leđne mišiće-tzv. kor, a ti se posvetiš kardio vežbama,ili vežbama koje nisu adekvatne i pravilno dozirane i stručno ispraćene  sigurno nećeš ostvarti svoj cilj).

Ako trener proceni da se krećete u svojoj komfornoj zoni, obaveza mu je da Vam postavi zadatak više i na taj način Vam pomogne da vremenom uspete u izazovima, često za koje niste znali da ste sposobni.

Prekomerna telesna težina i višak masti

Višak kilograma i gojaznost su problemi sa kojima se većina ljudi susreće periodično ili u većem delu svog života. Sa godinama života, ovaj problem se dodatno otežava i zdravstvenim problemima koji su prateća posledica nezdrave ishrane i loših životnih navika. Ne treba ni zanemariti loš uticaj gojaznosti na samopouzdanje, lično zadovoljstvo i socijalizaciju. Zato je program redukcije telesne težine na listi najtraženijih programa koje PROFEX omogućuje.

Rad sa nama eliminiše u potpunosti negativne posledice gojaznosti i prekomerne težine:

  • povišen krvni pritisak
  • kardio-vaskularna oboljenja
  • pojava dijabetesa
  • bolovi u zglobovima
  • bolovi u kičmi
  • gubitak mišićnog tkiva
  • nemogućnost bavljenja sportom
  • pojava telesnih deformiteta
  • depresija

 

Naš program redukcije telesne težine je individualan i zavisi od tipa i stepena gojaznosti, kao i fizičke sposobnosti osobe.Program redukcije prekomerne telesne težine sastoji se od nekoliko faza , dijagnostičke procedure , izrade plana i programa trenažnih procedura i  ishrane, kao i sprovođenja određenih trenažnih procedura u zavisnosti od fizičke spremnosti i zdravstvenog stanja osobe.

Prekomerna telesna masa se najbolje tretira kombinacijom odgovarajućeg programa fizičke aktivnosti i redukcione ishrane.

Osnovna karakteristika našeg rada na redukciji telesne mase jeste zapreminsko smanjenje pojedinih segmenata tela na račun masnog tkiva. Cilj prevencije ili tretmana gojaznosti je smanjenje procenta telesnih masti i povećanje bezmasne telesne komponente, konkretno mišićne mase.

Kratkoročne dijete se često koriste za smanjenje telesne mase, ali su uglavnom nedovoljne za postizanje dugotrajnog smanjenja efekata gojaznosti. Često se po prekidu dijete javlja „jo-jo“ fenomen (povratni efekat) što može učiniti svaku sledeću dijetu težom.

Za razliku od drugih vežbovnih i dijetskih programa koje su danas u ponudi, program vežbanja koji obezbeđujemo za naše klijente ne dovodi do neželjenih i povratnih efekata. Na kraju trenažnog procesa, nasi vežbači ostvaruju maksimalnu stabilnost i funkcionalnost celokupne strukture tela.

Trajanje programa

Uz ovakav oblik vežbanja, i propisanu ishranu koja zadovoljava sve nutritivne i kalorijske potrebe organizma, moguće je na najefikasniji način doći do željenih rezultata. PROFEX programi za pojedince traju u proseku od 4 do 7 meseci. Nakon toga klijenti nastavljaju sa održavanjem dobrog telesnog statusa i dolaze na redovne kontrole.

Programi na daljinu

Za potrebe sportista i osoba koje nisu dugo u Srbiji, posedujemo i ubrzane programe rada koji mogu trajati u ciklusima od 7 do 14 dana i služe efikasnom podizanju sposobnosti i savladavanju konkretnih delova tehnike kretanja, a kad kad I početnom koraku u promeni loših životnih navika. Pored toga nudimo i posebne tzv. Programe na daljinu sa specifičnim ciljevima I potrebama klijenta, gde kroz 7 do 10 dana možemo da Vas naučimo osnovim principima vašeg treninga i programa, a zatim kroz naš izgrđen sistem Vas vodimo, a za sve naše klijente koji ne žive u Beogradu i/ili Srbiji.

Imamo poseban tim najiskusnijih trenera i osoblja koji je zadužen za rad sa ljudima koji nisu u mogućnosti da dolaze na našu Akademiju, a trudimo se da budemo dostupni u svako doba dana i noći za naše klijente.

Trenažni programi

Redukcija telesne mase

Prestruktuiranje tkiva

Estetsko oblikovanje tela

Rekreativno vežbanje

Priprema profesionalnih sportista

Razvoj, uvećanje i kontrola rasta tkiva

Korektivni tretmani tela

Rehabilitaciono - terapeutski tretmani