Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Pregled prof. dr Duška Ilića

Savremena aparatura u kombinaciji sa pratećim softverima daje gotovo neograničene mogućnosti za praćenje različitih karakteristika čovekovog tela. Međutim, prosta kvantifikacija određenih telesnih odlika ili sposobnosti nikada ne sme biti izopštena od kvalitativne procene fizičkog statusa. Iz tog razloga, osnovne telesne karakteristike naših klijenata iz stručnog ugla i na bazi ogromnog iskustva prati i kontroliše profesor Duško Ilić.

Metode i sredstva (vežbe) koja se koriste u PROFEX Akademiji deo su autorskog dela profesora Duška Ilića. On, zajedno sa svojim saradnicima, u praksi primenjuje višedecenijsko naučno-istraživačko i praktično stečeno iskustvo. Autorsko delo profesora Duška Ilića registrovano je u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije, pod brojem 1115/09 A-73/09.

Pregled profesora
Pregled profesora