Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Amplitudni testovi

Amplitudni test podrazumeva procenu pokretljivosti, odnosno dostignutu amplitudu pokreta kod svih zglobova, u sve tri ravni kretanja. Na osnovu ove procene, moguće je utvrditi koje zglobne strukture predstavljaju ograničavajuće faktore za postizanje adekvatne pokretljivosti lokomotornog aparata.

Test opterećenja
Test opterećenja
Test opterećenja
Test opterećenja