Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Analiza funkcije stopala, statike i dinamike funkcije stopala

PROFEX – Akademija zdravog života” poseduje senzornu ploču (GaitScan; AmCube FootWork Pro) baropodometrijsku platformu. Ona je opremljena sa 4096 senzora osetljivih na pritisak, koji očitavaju podatke 300 puta u sekundi.

Tehnološki najnaprednija aparatura u kombinaciji sa moćnim softverom daje veliku količinu najpreciznijih podataka. Informacija koje služe za procenu funkcija stopala i biodinamičkih karakteristika koraka u formalnom hodu ili trčanju. Ali i podatke o orijentisanosti karlice u transferzalnoj ravni i slične pokazatelje.

Ravna stopala i telesni disbalans

Loša mehanika stopala može izazvati bolove u stopalima, skočnim zglobovima, kolenima, pa i u donjem delu leđa. Minimalni disbalans između leve i desne noge, u raspodeli telesne težine na stopalima tokom stajanja, hodanja i trčanja, tokom dugogodišnjeg rada ili sportske karijere može se reflektovati na više segmente tela i dovesti do teških poremećaja aparata za kretanje. Usled lošeg genetskog nasleđa, ali i nekvalitetne obuće, veliki broj ljudi ima izmenjenu fizionomiju tabanskih površina i problem sa ravnim stopalima. Zbog toga je, u cilju povećanja efikasnosti kretanja, od esencijalnog značaja ispitati i pratiti mehaniku stopala. Vrste testiranja koja podrazumeva plantografija služe upravo tome.

Nivelacija karlice

Dobijeni rezultati omogućavaju i posredno procenjivanje širine pojedinih zglobnih struktura, a u okviru njih udeo koštane komponente. Još jedan od značajnih podataka za procenjivanje posturalnog statusa predstavlja stepen nagnutosti karlice. Nivelacijom karlice utvrđuje se da li se eventualni disbalansi, registrovani u okviru neuromišićnih testova, reflektuju na status karlice i kičme. Navedeni disbalansi mogu napraviti probleme u nekoliko različitih aspekata pri stajanju ili kretanju, što je neophodno sanirati na vreme naročito kod dece i adolescenata. Ali i kod sportista pri planiranju dugoročne karijere.

Dijagnostika