Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

PrOGRAMI

Razvoj, uvećanje i kontrola rasta tkiva

Razvoj, uvećanje i kontrola rasta tkiva je program je namenjen pre svega deci, ali i drugim osobama kod kojih je potrebno oblikovati odgovarajući segment ili čitavo telo na optimalan nivo. Nivo koji odgovara fazi telesnog razvoja i životnoj dobi, genetskim i morfološkim karakterisitkama i uslovima života i rada.

Specifičnost rada se decom ogleda se u neophodnosti poštovanja senzitivnih i kritičnih perioda za razvoj pojedinih motoričkih sposobnosti. Kao i funkcionalnih sistema, koji se ne smeju propustiti. Šta se dešava u slučaju kada prirodni tok razvoja deteta otežavaju akumulirano uvećanje masnog tkiva? Ili urođeni/stečeni telesni deformitet, ali i različiti negativni psiho-socijalni uslovi?

Tim PROFEX – Akademije ima višedecenijsko iskustvo u radu sa najmlađima koji se suočavaju sa problemima gojaznosti i telesnih deformiteta. Kao i sa decom koja su od malih nogu usmerena na sport.

Programiranje i planiranje trenažnog procesa predstavlja kompleksan i dinamičan proces stvaranja uslova da se, sa jedne strane, isprate prirodne zakonitosti i potrebe organizma za adekvatnim stimulansom u vidu kretanja i igre, a sa druge strane neutrališu svi negativni faktori koji utiču na rast i razvoj.

Veliko naučno-istraživačko i praktično iskustvo profesora Duška Ilića i Vladimira Mrdakovića na ovom polju, uz detaljnu obučenost svih trenera za rad sa najmlađima, predstavljaju ključne faktore koji garantuju uspeh u radu sa decom, adolescentima i mladim sportistima.

Kontrola rasta tkiva

Kontrola i sinhronizovanje rasta tkiva počiva na poznavanju svih fizioloških i mehaničkih promena koje prate jedan ovakav proces. Tkivo pre svega mora sadržati dovoljnu količinu kompaktne i funkcionalne mišićne mase. Ona kao takva predstavlja prvi preduslov u procesu sprečavanja nastanka različitih telesnih deformiteta. Ali i metaboličkih i fizioloških poremećaja i drugih različitih oblika oboljenja.

Ceo proces podržan je prepisanom i individualno usmerenom ishranom, koja je isplanirana do najsitnijih detalja. Obuhvata raspored obroka i razmak između njih. Zatim, opis količine i vrste tečnosti, te vremena u kome se ona unosi. Kao i vođenje računa o izbalansiranoj i uravnoteženoj ishrani u odnosu na trenutne metaboličke potrebe i slično. Sve sa ciljem stvaranja idealnih uslova za „bujanje” mišićnog tkiva u ciljanim telesnim regijama. Kao i dovoljne hidriranosti aktivnih ćelija, te podržavanja tetivno-vezivnih i zglobnih struktura. Konačno, i održavanja stabilnog stanja u svim segmentima i zonama organizma koji nisu pod direktnim intenzivnim uticajem profesionalno vođene fizičke aktivnosti.

Proces kontrole rasta tkiva, kroz odgovarajući program vežbanja i ishrane, prolazi kroz nekoliko različitih faza. Neretko se dešava i da osoba prolazi kroz takozvani mezomorfni tip, kao prelaznu fazu ka čistom ektomorfnom tipu organizma.

Kontrola rasta tkiva
Kontrola rasta tkiva
Kontrola rasta tkiva
Kontrola rasta tkiva