Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Programi

Rekreativno vežbanje

U današnjim životnim uslovima slobodno vreme je luksuz i javlja se potreba da čovek što racionalnije iskoristi svaki trenutak. To se posebno odnosi na poslovne i uspešne ljude. Tako je i vreme namenjeno vežbanju neophodno iskoristiti što efikasnije. Zapravo, potrebno je za najkraće moguće vreme dovesti izgled i zdravlje na nivo koji zadovoljava psihičke i fizičke potrebe. Još jedan problem je nemogućnost zadržavanja kontinuiteta u svakodnevnim aktivnostima, pa tako i u vežbanju. Sve usled nužnosti da se rade dva, čak i tri posla istovremeno, bez pravila u rasporedu radnih i slobodnih sati. Zbog svega toga postoje rekreativni programi PROFEX Akademije.

 

Sistem vežbanja i rekreativni programi u našoj Akademiji daju izuzetne rezultate i u situacijama kada naši klijenti imaju za najviši cilj kreiranje i čuvanje kontinuiteta u vežbanju. Osobe koje dolaze da vežbaju kod nas po pravilu ostaju u kontaktu sa Akademijom, čuvajući na taj način započet kontinuitet, a dugogodišnje iskustvo nam potvrđuje da im upravo taj kontinuitet garantuje zdravlje, produktivnost i psihološku stabilnost u svakodnevnom radu.

Posebno nam je zadovoljstvo stvaranje ozbiljnog sistema višegodišnjeg vežbanja i praćenja stanja organizma. Možemo da se pohvalimo i time da kod pojedinih klijenata započinjemo drugu deceniju brige o njihovom biološkom statusu.

Rekreativno vežbanje