Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Profex tim

Milan Kojić

Lični podaci:

Prezime: Kojić

Ime: Milan

E-mail: milan.kojic@profexacademy.com

Web:

Telefon: 064/6499621

Datum rođenja: 23.07.1975.god.

Mesto rođenja: Valjevo, Srbija

Obrazovanje:

 • 2021. Odbrana doktorske disertacije
 • 2014. Odbranio magistarsku tezu na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja Univerziteta u Novom Sadu:“ Relacije posturalnog statusa, motoričkih sposobnosti i uhranjenosti populacije uzrasta od 4 do 10 godina oba pola“. Prosečna ocena ispita 9.75.
 • 2014. Prijava master rada na “Sportska medicina sa fiziko terapijom” ACIMSI Univerziteta u Novom Sadu“ „Zastupljenost i implikacije ravnog stopala kod dece predškolskog i mlađeg školskog uzrasta“. Prosečna ocena ispita 9.1.
 • 2001. Diplomirao na Fakultetu Fizičke Kulture Univerziteta u Novom Sadu, smer kineziterapija, prosečna ocena: 9.42.
 • 1995. Srednja škola: Valjevska gimnazija , smer: prirodno-matematički, Valjevo
 • 1990. Istraživački centar: Petnica, Valjevo

Stručno usavršavanje:

 • 2000. Joga učitelj – FFK Novi Sad
 • 2007. Pilates instruktor, Novi Sad – Sertifikat udruženja pilates instruktora
 • 2011. Currex certificate – profesional Footplate Pro measuring analysis
 • 2012. Currex certificate – profesionala posture analysis on human body
 • 2012. Contemplas and Templo certificate – profesional motion analysis softwer
 • 2014. Footpower certificate – profesional function of the sensomotoric used in the modern supply of insoles
 • 2016. CardioScan certificate – cardioscan system measuring analysis
 • 2016. Footpower certificate – Footpower inhouse training

Radno iskustvo:

 • 2021 – “PROFEX” – Akademija zdravog života
 • 2019 – 2020 Organizovao i vodio „POKRETANA“ – Sistem vežbanja za Srednjoškolce
 • 2016 – Osnovao, organizovao i danas vodi beogradski letnji ksportski kamp na Adi „Ostrvo Sporta“
 • 2014 – Bavi se kreiranjem i izradom personalnih senzo-motoričkih uložaka za obuću, terapeutskih, sportskih, za svakodnevno nošenje, dečijih…
 •  2014 – Osnovao i danas vodi firmu „Zdrav i Prav“ za opremanje sportskih labaratorija i izradu ortotika
 • 2013 – 2015 Osnovao i vodio internacionalnu školicu sporta
 • 2011 – Osnovao, organizovao i danas vodi Centar za Sportsko Usmeravanje“POKRET ZA   OKRET“ sa sportskom labaratorijom.
 • 2007 – Osnovao, organizovao i danas vodi Letnji Sportski Kamp
 • 2007 – Osnovao, organizovao i vodi Ski kamp u Srbiji, a od 2010 u Sloveniji i 2019 u Italiji
 • 2006 –  2010 Osnovao, organizovao i vodio obuku plivanja dece predškolske ustanove „Savski Venac“ u toku boravka dece u obdaništima
 • 2006 – 2007 Profesor Fizičke Kulture GCFK„STARI DIF“-Beograd
 • 2005 – Osnovao i danas vodi školicu sporta “POKRET ZA OKRET“ u Beogradu. 
 • 2005 – 2011 U saradnji sa „FOOTPOINT“ centrom i prof. univ.sci. med. Ivan Butković vršimo utvrđivanje posturalnog statusa polaznika sportrskih programa i izradu stato-dinamičkih uložaka za obuću.
 • 2003 – 2005 Osnovao školicu sporta „POKRET ZA OKRET“- u Valjevu.
 • 2003 – 2005 U saradnji sa prof. Dr Deže Sep utvrđivao posturalni status polaznika programa i izradu stato-dinamičkih uložaka za obuću.
 •  2001 – 2002 Kineziterapeut, Sokolsko Društvo, Novi Sad. Osnovao i vodio korektivni program “Disciplina Kičme“.
 • 1999 – 2000 Kineziolog – asistent, volonter, Sportski Dispanzer, Novi Sad
 • 1999 – 2000 Student prodekan

Projekti

 • 2019 – „POKRETANA“ – Sistem vežbanja za Srednjoškolce
 • 2016 – Beogradski Letnji Kamp na Adi „Ostrvo Sporta“
 • 2014 – Izrada personalnih uložaka za obuću
 • 2013 – 2015 Internacionalna školica sporta
 • 2011 – Centar za Sportsko Usmeravanje“POKRET ZA OKRET“ – Sportska Labaratorija
 • 2007 – Letnji Sportski Kamp
 • 2007 – Ski kamp
 • 2006 –  2010 Obuka plivanja dece predškolske ustanove „Savski Venac“ u toku boravka dece u obdaništima
 • 2005 – Školica sporta” POKRET ZA OKRET” – Beograd
 • 2003 – 2005 Školica sporta” POKRET ZA OKRET” – Valjevo
 • 2001 – 2002 Kabinet za korektivan rad, “Disciplina Kičme“, Sokolsko Društvo Vojvodine, Novi Sad
Milan Kojić