Radnim danima: 6:00 – 20:00h Subotom: 8:00 – 15:00h

Profex Logo

Dijagnostika telesnog statusa

Antropometrijska, morfološka i amplitudna merenja

Morfološka merenja podrazumevaju standardnu proceduru merenja voluminoznosti i dužine telesnih segemenata. Ona prikazuju stanje organizma iz aspekta veličine, odnosno zapremine i dužine.

Zapremina i raspoređenost zapremine (mase) po segmentima tela direktno utiče na kretanje i raspodelu ukupne količine kretanja koje telo pravi. Na osnovu dobijenih vrednosti utvrđuje se proporcionalnost tela u odnosu na morfološki tip, profesiju i željeni fizički izgled. Naravno, u kombinaciji sa ostalim prikupljenim podacima. Takođe, definiše se i usklađenost telesne građe prema specifičnim sportskim kretnjama, koja su različita za svaki sport.

Antropometrija
Antropometrija
Antropometrija
Antropometrija